I normalfall är uppsägningstiden tre kalendermånader, vilket innebär att om du säger upp dig den 5 mars räknad april, maj och juni som uppsägningsmånader.

Kortare uppsägningstid kan förekomma om man av någon anledning har ett så kallat korttidskontrakt samt vid dödsfall. Vi dödsfall gäller en kalendermånad om uppsägning sker inom de första 30 dagarna efter det att dödsfallet inträffat.

När du säger upp din lägenhet kan den första kontakten med oss vara antingen skriftlig eller muntlig. I båda fallen skickar vi alltid en skriftlig bekräftelse på din uppsägning och den bör du få ett par dagar efter det att uppsägningen gjordes.

Tänk på att du enligt hyreslagen är skyldig att ge oss som hyresvärd tillträde för att visa lägenheten för tilltänkta hyresgäster. Nekar du till detta kan du bli skadeståndsskyldig.

Ni måste lämna lägenheten senast den första vardagen klockan 12 efter det att kontraktet har gått ut. Lägenheten kommer att besiktigas i samband med avflytt och skador som inte anses vara normalt slitage kommer att debiteras dig som hyresgäst.

Checklista inför städningen

Kök

 •   Dra ut spisen, rengör runt om samt på bakvägg, skåpsidor och golv.
 •   Kokplattornas kanter rengörs.
 •   Kom ihåg att göra rent bakplåtar, ugn och värmeskåp invändigt.
 •   Köksfläkt eller ventilationsdon rengörs in- och utvändigt. Filter i kolfilterfläkt ska bytas!
 •  Kryddhyllan rengörs.
 •  Köksskåpens in- och utsidor tvättas rena, kom ihåg överkanterna!
 •  Lådor rengörs in- och utvändigt.
 •  Skärbrädans över- och undersida rengörs.
 •  Lampor rengörs.
 • Kyl/sval och frys rengörs in- och utvändigt samt frostas av och luftas.
 • Avtorkningsbara väggar rengörs.

Badrum och WC

 • Tak och ventilationsdon rengörs.
 • Avtorkningsbara väggar rengörs.
 • Rengör lampor, badrumsskåp och spegel.
 • Handfat och tvättställ rengörs.
 • Toaletten skuras. Kom ihåg toalettstolens utsidor och krök!
 • Gör rent under och bakom badkaret.
 • Rengör golven och rensa golvbrunnen.

I alla rum

 • Målade ytor, golv, trösklar och golvlister rengörs.
 • Garderoberna rengörs. Kom ihåg hyllor, backar och översidor!
 • Dörrar tvättas rena. Kom ihåg överkant samt karmar!
 • Fönster delas och putsas på alla sidor samt karmarna.
 • Fönsterbänkar rengörs.
 • Elementen rengörs

Lämna en kommentar

 • (kommer inte att visas)