Hyresgäster

Först och främst välkommen som hyresgäst hos oss på Brännborn Fastigheter. Vi hoppas att du kommer att trivas i din lägenhet. Hittar du inte vad du letar efter här så är du varmt välkommen att kontakta oss.

Har du adressändrat? Vid flyttanmälan till Skatteverket uppger du Lantmäteriets lägenhetsnummer. Lägenhetsnumret förs in i folkbokföringen och ska uppges vid flytt. Detta hittar du i ditt hyresavtal. Mer om syftet med lägenhetsregistret och vad det innehåller hittar du på www.lagenhetsregistret.se

Ytterligare en sak som kan vara bra att tänka på så här i början är hemförsäkring. Våra försäkringar täcker inte skador i lägenheten eller tillhörande biutrymmen som orsakats av hyresgästen eller tredje part.

Dessa skador kan bara ersättas genom din hemförsäkring. Det du har själv i bostaden, garaget samt förråd som hör till lägenheten kan vid skada bara ersättas genom din hemförsäkring.De flesta hemförsäkringar ersätter skador som uppstår vid t.ex. Brand, vattenskada samt vid stöld och skadegörelse.

Återigen så hoppas vi att du kommer trivas i din nya lägenhet. Välkommen hem.

Information

Att bo i hyreslägenhet

Att bo i hyreslägenhet är den mest vanliga boendeformen i Sverige. Trots det är det inte alltid så lätt att veta vad man får och inte får göra i sitt boende samt att veta vilka de rättigheter och skyldigheter man har som boende är. Vad kan jag förvänta mig av min hyresvärd och vad förväntar sig de av mig?

Det första man bör tänka på som hyresgäst är att när man bor i ett flerfamiljshus har man ett flertal grannar mycket nära inpå. Man kan självklart inte kräva absolut tystnad just på grund av den anledningen men självklart ska man visa hänsyn. Att det är livligare hos en barnfamilj än hos en ensamstående pensionär är något man får lov att tåla.

Vi ska helt enkelt kunna leva ett normalt liv i våra lägenheter men man ska inte behöva acceptera bråk och skrik, hög musik eller störande spring i trapporna.

Det bästa sättet att få en så god grannsämja som möjligt är att helt enkelt visa hänsyn. Självklart finns det en massa regler för hur man bör uppföra sig i ett hyreshus men det viktigaste av allt är att prata med varandra. Har ni grannar en god dialog kommer de flesta av er att trivas samtidigt som ni får en god gemenskap i huset.

Källsortering

Som hyresgäst är du skyldig att sopsortera och vi förväntar oss att du gör ditt bästa för att källsortera rätt och att hjälpa till att hålla ordning i soprummet. Här under följer en liten guide som gör det lättare för dig som hyresgäst att sortera rätt.

Förpackningar av hårdplast
Burkar, dunkar, små hinkar, flaskor, korkar eller lock.

Förpackningar av mjukplast
Bärkassar och andra plastpåsar, medicinkartor och chipspåsar. Är plastpåsen mycket smutsig ska den läggas i restavfallet. Bryt sönder stora stycken frigolit.

Förpackningar av papper
Exempelvis mjölk- och juiceförpackningar även om de är plastade på insidan. Papperskassar hör också hit. Tänk på att vika och platta till så får du plats med mer.

Förpackningar av vitt glas
Här ska flaskor av vitt glas läggas. Skölj ur glasburkar och glasflaskor. Dricksglas och glödlampor ska läggas i restavfallet.

Förpackningar av färgat glas
Här ska flaskor och burkar av färgat glas läggas. Även dessa bör sköljas ur för luktens skull. Tänk även på att ta bort korken eller locket.

Tidningspapper
Tidningar, kataloger, brev, reklamblad etc.

Matavfall
Potatis- och fruktskal, kött- och fiskrester samt mat som blivit gammal kan du lägga bland matavfallet.

Förpackningar av metall
Konservburkar, värmeljushållare, tuber och läskburkar utan pant är exempel på metallförpackningar. Men även lock och kapsyler av metall är förpackningar som kan återvinnas.

Batterier
Alla hushållsbatterier skall läggas i röda batteriholkar, även de batterier som är återuppladdningsbara. OBS! Bilbatterier får inte ställas i soprummet. De skall lämnas till en miljöbod för farligt avfall eller där du köper nya.

Grovsopor
Grovsopor är saker som möbler, gamla cyklar och barnvagnar. Även elektroniska eller elektriska apparter hör hit. Textiler hör dock inte hit utan detta räknas som restavfall. Bildelar och gamla däck lämnas till skrotfirma eller direkt till tippen.

Restavfall
Här lägger du din väl tillknutna soppåse med skor, kläder, kuvert, leksaker, prydnadssaker mm. Med andra ord: Allt som blir över när du källsorterat enligt ovan.

Uppsägning av kontrakt

I normalfall är uppsägningstiden tre kalendermånader, vilket innebär att om du säger upp dig den 5 mars räknad april, maj och juni som uppsägningsmånader.

Kortare uppsägningstid kan förekomma om man av någon anledning har ett så kallat korttidskontrakt samt vid dödsfall. Vi dödsfall gäller en kalendermånad om uppsägning sker inom de första 30 dagarna efter det att dödsfallet inträffat.

När du säger upp din lägenhet kan den första kontakten med oss vara antingen skriftlig eller muntlig. I båda fallen skickar vi alltid en skriftlig bekräftelse på din uppsägning och den bör du få ett par dagar efter det att uppsägningen gjordes.

Tänk på att du enligt hyreslagen är skyldig att ge oss som hyresvärd tillträde för att visa lägenheten för tilltänkta hyresgäster. Nekar du till detta kan du bli skadeståndsskyldig.

Ni måste lämna lägenheten senast den första vardagen klockan 12 efter det att kontraktet har gått ut. Lägenheten kommer att besiktigas i samband med avflytt och skador som inte anses vara normalt slitage kommer att debiteras dig som hyresgäst.

Checklista inför städningen

Kök

– Dra ut spisen, rengör runt om samt på bakvägg, skåpsidor och golv.
– Kokplattornas kanter rengörs.
– Kom ihåg att göra rent bakplåtar, ugn och värmeskåp invändigt.
– Köksfläkt eller ventilationsdon rengörs in- och utvändigt. Filter i kolfilterfläkt ska bytas!
– Kryddhyllan rengörs.
– Köksskåpens in- och utsidor tvättas rena, kom ihåg överkanterna!
– Lådor rengörs in- och utvändigt.
– Skärbrädans över- och undersida rengörs.
– Lampor rengörs.
– Kyl/sval och frys rengörs in- och utvändigt samt frostas av och luftas.
– Avtorkningsbara väggar rengörs.

Badrum och WC

– Tak och ventilationsdon rengörs.
– Avtorkningsbara väggar rengörs.
– Rengör lampor, badrumsskåp och spegel.
– Handfat och tvättställ rengörs.
– Toaletten skuras. Kom ihåg toalettstolens utsidor och krök!
– Gör rent under och bakom badkaret.
– Rengör golven och rensa golvbrunnen.

I alla rum

– Målade ytor, golv, trösklar och golvlister rengörs.
– Garderoberna rengörs. Kom ihåg hyllor, backar och översidor!
– Dörrar tvättas rena. Kom ihåg överkant samt karmar!
– Fönster delas och putsas på alla sidor samt karmarna.
– Fönsterbänkar rengörs.
– Elementen rengörs

Några enkla regler

Ska du ha en större fest så tala om det för dina grannar i god tid. Risken för irritation minskar om man är förberedd på en tillfälligt högre ljudnivå.

Tänk på att tv:ns och stereons ljud ska vara på en lagom nivå. Och tänk på hur du ställer dina högtalare, bara genom att ändra placeringen kan du förhindra att ljudet går in till grannen.

Försök att undvika att slå igen hiss- och trapphusdörrar. Lär barn och ungdomar att trapphusen inte är lekplatser eller uppehållsrum. Trapphusen är utrymningsvägar vid en eventuell olycka och därför får de inte heller användas som uppställningsplats för cyklar, barnvagnar m.m.

Rökning är förbjuden i allmänna utrymmen som t ex trapphus, hiss och tvättstuga.

Husdjur måste hållas under uppsikt och har du hund så se till så att den är kopplad inom bostadsområdet.

När du grillar på uteplatsen så se till så att röken inte stör dina grannar. Har du balkong får du endast använda elgrill.

Ditt hyreskontrakt

Reglerna som styr förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd i Sverige kallas hyreslagen och finns i jordabalkens 12:e kapitel.

Sambo

Om ni bor tillsammans och bådas namn står med på hyreskontraktet delar ni på ansvaret för lägenheten. Det innebär till exempel att ni båda ansvarar för att hela hyran blir betald. Ibland vill hyresgäster som ska bli sambo, att även den inflyttande partnern ska stå med på hyrekontraktet. Det är först möjligt när den inflyttande partnern har varit folkbokförd på adressen minst ett år. Det är alltid upp till hyresvärden att bestämma vem som ska stå på kontraktet.

Överlåta en lägenhet

För att överlåta din lägenhet till en annan person krävs vår tillåtelse. Du måste ha bott med personen i minst tre år och ni måste ha använt lägenheten som ett gemensamt hushåll. Det ska även ha varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande.

En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte med att han eller hon har varit inneboende. Det har inte heller någon betydelse om ni är släkt utan det är sammanboendet i sig som räknas.

Andrahanduthyrning

Om du inte ska använda din lägenhet under viss tid kan du, om det finns beaktansvärda skäl, hyra ut den i andra hand. Beaktansvärda skäl kan vara studier eller arbete på annan ort eller att prova på att vara sambo. Tänk på att uthyrningen alltså kräver vårt tillstånd och att du måste komma in med en ansökan om andrahandsuthyrning till oss.

Direktbyte

En hyresgäst får enligt hyreslagen överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad.

Detta betyder alltså att du kan byta till en annan hyresvärd, en annan boendeform eller till en annan ort. Tillstånd till bytet lämnas av hyresvärden om det finns beaktansvärda skäl för bytet och inga andra särskilda skäl talar emot bytet.

Betalning av hyra

Hyran betalar du förskottsvis varje månad. Betalningsdagen är alltid den sista vardagen före den månad hyran avser.

Om du återkommande betalar din hyra försent riskerar du att ditt hyresavtal sägs upp till det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen. Har du tillfälliga problem med att betala din hyra är det alltid bäst att kontakta din hyresvärd i god tid. Du har alltid rätt att få en uppsägning prövad av Hyresnämnden.

Dataskyddspolicy

Den 25:e maj 2018 träder Europeiska Unionens och Europaparlamentets Allmänna Dataskyddsförordning (GDPR) i kraft. Förordningen tillämpas som lag i samtliga medlemsländer i unionen samt inom EES med syftet att stärka privatpersoners integritet och skydd av personuppgifter.

Born Fashion lägger stor vikt vid din personliga integritet och ditt enskilda skydd av personuppgifter. Denna integritetspolicy förklarar hur vi inom Born Fashion behandlar dina personuppgifter och din personliga information. Den beskriver våra skyldigheter och dina rättigheter så att du ska känna dig trygg.

Har Du frågor kring något innehåll är Du självklart välkommen att kontakta oss så berättar vi mer.

Vad är en personuppgift och vad är en behandling av personuppgifter?
Personuppgifter är all slags information som direkt eller indirekt kan hänföras till en fysisk person som är i livet.

Behandling av personuppgifter är allt som sker med personuppgifterna. Varje åtgärd som vidtas med personuppgifter utgör en behandling, oberoende av om den utförs automatiserat eller ej. Exempel på vanliga behandlingar är insamling, registrering, organisering, strukturering, lagring, bearbetning, överföring och radering.

Vem är ansvarig för de personuppgifter vi samlar in?
Brännborn Fastigheter AB, org nr 556052-3507, (nedan kallat Brännborn Fastigheter)
info@brannborn.se, 0431-44 98 00.

Ansvarig Dataskydd: Marika Aurell.

Denna dataskyddspolicy förklarar hur vi samlar in och använder dina personuppgifter. Här beskrivs också dina rättigheter gentemot oss och hur du kan göra dina rättigheter gällande. Du kan alltid kontakta oss vid frågor kring integritets- och dataskydd genom att skicka ett e-post meddelande till Brännborn Fastigheter.

För att kunna fullgöra våra skyldigheter gentemot personal, kunder och leverantörer, behöver vi behandla dina personuppgifter enligt nedan. Vi gör det med största möjliga hänsyn till din integritet. Personuppgifter som kan inhämtas samt ändamål och behandling av dessa, i samband med hyresgästförhållande i Brännborn Fastigheter.

Behandlade personuppgifter och Brännborn Fastigheters användning av dessa.
Brännborn Fastigheter lagrar personuppgifter för att kunna hantera hyresavtalsförhållanden, administrera utskick mm till hyresgäster samt upprätthålla ett kösystem för presumtiva hyresgäster.

Brännborn Fastigheter lämnar inte ut personuppgifter till land utanför EU. Däremot kan Brännborn Fastigheter överlämna personuppgifter till annan inom EU, (t ex andra bolag inom samma koncern som Brännborn Fastigheter). Sådana bolag kan komma att behandla dina uppgifter i syfte att tillhandahålla erbjudanden och marknadsföring kring produkter och tjänster som kan intressera dig.
Personuppgifter kan komma att lämnas ut för behandling för Brännborn Fastigheters räkning genom ett s k personuppgiftsbiträde. I sådant fall kommer ett skriftligt avtal upprättas för att reglera personuppgiftsbiträdets hantering av personuppgifterna och personuppgiftsbiträdet kommer inte ha rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter personuppgiftsbiträdet åtagit sig mot Brännborn Fastigheter.

Lagringstid
I den utsträckning Brännborn Fastigheter enligt lag eller myndighetsföreskrift är skyldig att spara uppgifter under längre tid än vad som anges ovan, sparas uppgifterna i enlighet därmed.

Rättslig grund för behandling av personuppgifter
Genom att teckna ett hyresavtal med Brännborn Fastigheter har hyresgästen accepterat de villkor som gäller samt till ovan behandling av personuppgifter. Presumtiva hyresgäster som ställer sig i kö har genom anmälan frivilligt samtyckt till de villkor som gäller samt till behandling av personuppgifter. Detta samtycket går att återkalla. Återkallelse sker genom att kontakta Brännborn fastigheter via ovan angivna adress, e-post eller telefonnummer. En återkallelse påverkar inte lagligheten av den behandling som skett innan samtycket återkallades. En återkallelse innebär emellertid att den presumtiva hyresgästen stryks ur kön.

Hyresgästens tillgång till personuppgifter
Kunden har rätt att kontakta Brännborn Fastigheter för att få information om vilka personuppgifter om hyresgästen som behandlas av Brännborn Fastigheter, vilket sker genom att kontakta Brännborn Fastigheter via ovan angiven adress, e-post eller telefonnummer.

Hyresgästen har vidare rätt att begära att personuppgifter ska rättas eller tas bort eller att behandlingen av personuppgifter ska begränsas eller helt upphöra. Detta är dock begränsat till de fall där ett samtycke lämnats till behandling av personuppgifter.

I de fall Brännborn Fastigheter behandlar dina personuppgifter med stöd av avtal eller samtycke har du rätt att begära att de uppgifter som du lämnat till oss skall överföras till annan personuppgiftsansvarig (dataportabilitet). Detta gäller dock bara om överföring är möjlig och kan ske automatiskt.

Klagomål till Datainspektionen

Vid klagomål på Brännborn Fastigheter behandling av personuppgifter kan Datainspektionen kontaktas. Besök www.datainspektionen.se för mer information eller kontakta Datainspektionen via e-post på datainspektionen@datainsektionen.se eller på telefon 08-657 61 00.

Upprättande av hyresavtal

Behandlingar som utförs:

 • Säkerställande av identitet och ålder.
 • Upprättande av korrekta och uppdaterade uppgifter.
 • Kreditupplysning
 • Referenser tidigare hyresvärd.
 • Systemleverantören Strifast (som är personuppgiftsbiträde).
 • Branschorganisationen Fastighetsägarna Syd.
 • Advokat vid eventuella tvister.
 • Kronofogden.

Typer av personuppgifter:

 • Namn.
 • Personnummer.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonuppgifter)
 • Bankkontonummer och/eller bankgiro vid autogiro.
 • Personuppgifter borgensman vid behov.

Laglig grund: Avtal. Ovan uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt upprättat hyresavtal avseende lokal eller bostad ägd av Brännborn Fastigheter AB.

Lagringsperiod: Personuppgifter lagras till dess att hyresavtalet upphört och samtliga åtaganden/skyldigheter med hyresgästen reglerats. Uppgifter gallras från datasystemet var tredje månad.

Förvaltning av hyresgästförhållande

Behandlingar som utförs:

 • Åtgärder i lokal och/eller bostad.
 • Entreprenörer/leverantörer vid behov.
 • Avisering av hyra.
 • Information om åtgärder, aktiviteter mm.
 • Hantering av betalningsförsummelser eller störningar i boendet.

Typer av personuppgifter:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonuppgifter)

Laglig grund: Avtal. Ovan uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt upprättat hyresavtal avseende lokal eller bostad ägd av Brännborn Fastigheter AB.

Lagringsperiod: Personuppgifter lagras till dess att hyresavtalet upphört och samtliga åtaganden/skyldigheter med hyresgästen reglerats. Uppgifter gallras från datasystemet var tredje månad. Hyresavtalet sparas i pappersform i tre år.

Administrera kö till lokal/bostad

Behandlingar som utförs:

 • Säkerställande avidentitet och ålder.
 • Upprättande av korrekta och uppdaterade uppgifter.

Typer av personuppgifter:

 • Namn.
 • Kontaktuppgifter (t ex adress, e-post och telefonuppgifter)

Laglig grund: Samtycke. Ovan uppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden om administration av kö till lokal/bostad.

Lagringsperiod: Till dess att personen/företaget själv begär strykning ur kön eller att personen/företaget tecknar hyresavtal om lokal/bostad.