Reglerna som styr förhållandet mellan hyresgäst och hyresvärd i Sverige kallas hyreslagen och finns i jordabalkens 12:e kapitel.

opzioni binarie borsa italiana

 

Sambo

Om ni bor tillsammans och bådas namn står med på hyreskontraktet delar ni på ansvaret för lägenheten. Det innebär till exempel att ni båda ansvarar för att hela hyran blir betald. Ibland vill hyresgäster som ska bli sambo, att även den inflyttande partnern ska stå med på hyrekontraktet. Det är först möjligt när den inflyttande partnern har varit folkbokförd på adressen minst ett år. Det är alltid upp till hyresvärden att bestämma vem som ska stå på kontraktet.

 

Överlåta en lägenhet

För att överlåta din lägenhet till en annan person krävs vår tillåtelse. Du måste ha bott med personen i minst tre år och ni måste ha använt lägenheten som ett gemensamt hushåll. Det ska även ha varit den enda stadigvarande bostaden för de sökande.

En kompis, inneboende eller andrahandshyresgäst kan inte överta ett hyreskontrakt. Det räcker inte med att han eller hon har varit inneboende. Det har inte heller någon betydelse om ni är släkt utan det är sammanboendet i sig som räknas.

 

Andrahanduthyrning

Om du inte ska använda din lägenhet under viss tid kan du, om det finns beaktansvärda skäl, hyra ut den i andra hand. Beaktansvärda skäl kan vara studier eller arbete på annan ort eller att prova på att vara sambo. Tänk på att uthyrningen alltså kräver vårt tillstånd och att du måste komma in med en ansökan om andrahandsuthyrning till oss.

 

Direktbyte

http://www.accomacinn.com/?falos=bdswiss-entfernt-dax-60-sekunden-optionen bdswiss entfernt dax 60 sekunden optionen En hyresgäst får enligt hyreslagen överlåta hyresrätten för att genom byte erhålla annan stadigvarande bostad.

opzioni binarie ig markets Detta betyder alltså att du kan byta till en annan hyresvärd, en annan boendeform eller till en annan ort. Tillstånd till bytet lämnas av hyresvärden om det finns beaktansvärda skäl för bytet och inga andra särskilda skäl talar emot bytet.

http://vajh.net/?arabinaar=%D8%A7%D9%84%D8%AE%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%AB%D9%86%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D8%A9-%D8%A5%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AA&4c5=87 الخيارات الثنائية إشارات السيارات  

Betalning av hyra

ritalin billig Hyran betalar du förskottsvis varje månad. Betalningsdagen är alltid den sista vardagen före den månad hyran avser.

trading opzioni binarie cos\\\\\\\\'è Om du återkommande betalar din hyra försent riskerar du att ditt hyresavtal sägs upp till det månadsskifte som inträffar 3 månader efter uppsägningen. Har du tillfälliga problem med att betala din hyra är det alltid bäst att kontakta din hyresvärd i god tid. Du har alltid rätt att få en uppsägning prövad av Hyresnämnden.

Lämna en kommentar

  • (kommer inte att visas)

حكم الفوركس الإسلامي

siti opzioni binarie